logo fu-den-sani

Stichting Fu Den Sani initieert, ondersteunt en organiseert culturele projecten voor kwetsbare jongeren en hun belangrijke sociale omgeving. Deze jongeren doen ervaringen op met culturele uitingen van hun achtergrond en die van anderen door actief mee te doen. Zo willen wij hun kwetsbaarheid wegnemen en hun welzijn en maatschappelijke positie verbeteren.

Als je weet waar je vandaan komt, weet je beter waar je heen gaat.
Als je weet waar de ander vandaan komt, kun je je beter bij die ander aansluiten.

Wij zien elk mens als een volwaardige gelijkwaardige deelnemer aan de maatschappij, waar ieder op zijn eigen unieke manier aan meedoet. Wij werken van wijk tot wereldwijd en samen met anderen. Samen kom je namelijk verder. We zijn creatief, authentiek, betrokken en zichtbaar. We werken zonder winstoogmerk en beogen het algemeen nut.

tvo vakantie1-JN

Alberto da Moreno geef workshop didgeridoo

September 2020

Op 26 augustus trok troubadour van Oost, Alberto de Moreno er met zijn didgeridoo op uit. In de loods van Buurtwerkplaats de Buren werden de deelnemers aan de familiedagen van Dock -geheel coronaproof- door hem verrast met een workshop didgeridoo. De kinderen en ouders leerden over de herkomst van dit instrument en welk geluid er uit komt. Ook maakten en versierden ze een eigen didgeridoo én leerden ze er op spelen. Natuurlijk mochten de didgeridoos ook mee naar huis. Het was een zeer geslaagde middag en leerzame vakantie activiteit. 

wijkbudget schiedam
fsv
logo dock-header

Troubadours van Oost gaan live

Juni 2020

Nu de coronamaatregelen verder zijn versoepeld, kunnen musici eindelijk weer voor een breder publiek spelen. Ook voor Troubadours van Oost biedt de versoepeling mooie nieuwe kansen. De afgelopen periode hebben talenten uit Oost binnen de grenzen van wat mogelijk was hun wijkgenoten verrast, verblijd en een muzikaal hart onder de riem gestoken. In het begin van de lockdown met een video-optreden vanuit hun huiskamer of een stil plekje in de wijk. En de afgelopen twee weken tijdens besloten liveoptredens voor de bewoners van Marconihove en het Proveniershuis en omwonenden van de binnentuinen aan de Singel, het Stationsplein en de Snelliussingel.
Lees verder...

wijkbudget schiedam
fsv
dgf
oostpactdoor
mw
FPK
live%20comp%20still%202COMPILATIE%20thm

Fu Den Sani lanceert eerste project.

April 2020

Een online muzikale ode aan Schiedam Oost door muzikanten uit Oost.

Achter veel voordeuren in Oost zit muzikaal talent, veel van dat talent zien we echter niet. Met dit initiatief maken we kennis met tien muzikanten uit de wijk en hun muziek. Deze Troubadours van Oost geven ons met hun verschillende muziek een positieve boodschap mee, brengen afleiding en bieden troost en steun voor diegenen die net als zij wegens de coronacrisis thuis zitten. Hun muziek biedt een lichtpuntje, verbindt en steekt mensen een hart onder de riem.  Bekijk hier het hele project.

Download persbericht
wijkbudget schiedam
fsv
dgf
oostpactdoor
mw

Over ons

Stichting Fu Den Sani is opgericht in maart 2019. De stichting beoogt het algemeen maatschappelijk nut en handelt zonder winstoogmerk.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De stichting volgt zoveel als mogelijk de bepalingen uit de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening bij het bepalen van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers.

Stichting Fu Den Sani onderschrijft en volgt in zijn werkwijze de codes:

GCC_beeldmerk_2019_blauw_web.jpeg
logo fairpracticecode-cirkel-1-1
code%20div%20inc

Organisatie

Bestuur: Wim van Veen (voorzitter), Esther Verdries (penningmeester), Sandra Zweers (secretaris)

Medewerkers: Annemarie Tel (directeur)
Vestigingsadres: Talmastraat 12, 1814 CE Alkmaar
KvK-nummer: 74274864
RSIN: 85983314

ANBI

anbi logo

Stichting Fu Den Sani (RSIN 85983314) is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs mogen hun giften aan de stichting aftrekken van de inkomsten- of vennootschaps-belasting. Op deze website kunnen donateurs, subsidiegevers en sponsors de benodigde openbare informatie inzien.

Disclaimer

Wij doen ons best om fouten op onze website te voorkomen en houden onze website zorgvuldig bij.
Stichting Fu Den Sani is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie op deze website.

Deze website bevat ook informatie over activiteiten van derden. Stichting Fu Den Sani is niet verantwoordelijk voor het opstellen van deze informatie noch de correctheid van de inhoud ervan en vrijwaart zich dan ook van claims van derden inzake schade die deze informatie zou toebrengen.

Foto- en filmmateriaal:  Stichting Fu Den Sani gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de afbeeldingen die op deze website worden geplaatst. Mocht het toch voorkomen dat een foto of film is geplaatst in strijd met het auteursrecht, neemt u dan meteen contact met ons op.

Bij beeldmateriaal streven wij er tevens naar altijd de naam van de maker te vermelden, voor zover bij ons bekend. Mocht naamsvermelding bij een door u gemaakte foto of filmpje ontbreken of onjuist zijn, dan horen wij dat graag.

Al het materiaal op deze website wordt gepubliceerd met toestemming van de rechthebbende. Mocht u menen rechthebbende te zijn en geen toestemming hebben gegeven voor gebruik van het materiaal op deze wijze, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Neem bij overige vragen of opmerkingen over de site contact met ons op.

Privacyverklaring: Stichting Fu Den Sani volgt de privacywetgeving volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 2018).

Bleijsfilm | © 2020 | Fu Den Sani