logo fu-den-sani

Stichting Fu Den Sani biedt jongeren kansen in ontwikkeling van hun identiteit. Door ze kennis te laten maken en ervaring te laten opdoen met uitingen van hun achtergrond en die van anderen. Wij gebruiken hiervoor kunst- en cultuur in de breedste zin van het woord. Dit doen we door culturele en cultuur-educatieve projecten te ontwikkelen, organiseren en te ondersteunen. Jongeren die met ons meedoen leren zo meer over zichzelf, hun medemens en hun leefomgeving.

Wij zien iedereen als een volwaardige en gelijkwaardige deelnemer aan de maatschappij. Wij werken van wijk tot wereldwijd en altijd samen met anderen. Samen kom je namelijk verder. We zijn creatief, authentiek, betrokken en zichtbaar.

Ieder mens ontwikkelt zich langs verschillende paden tot zijn unieke zelf. Wij willen betekenis geven aan deze groei van jongeren én betrekken hierbij ook belangrijke anderen in hun sociale omgeving. Zodat ze van elkaar leren, elkaar verrassen en de effecten van hun ervaring met onze projecten toepassen in hun persoonlijke, sociale en artistieke leven. Bewust of onbewust. Daarmee verstevigen we –zonder winstoogmerk- de positie van jongeren en maken we de wereld stapje voor stapje mooier. 

COMPILATIE%20thm

Fu Den Sani lanceert eerste project.

April 2020

Een online muzikale ode aan Schiedam Oost door muzikanten uit Oost.

Achter veel voordeuren in Oost zit muzikaal talent, veel van dat talent zien we echter niet. Met dit initiatief maken we kennis met tien muzikanten uit de wijk en hun muziek. Deze Troubadours van Oost geven ons met hun verschillende muziek een positieve boodschap mee, brengen afleiding en bieden troost en steun voor diegenen die net als zij wegens de coronacrisis thuis zitten. Hun muziek biedt een lichtpuntje, verbindt en steekt mensen een hart onder de riem.  Bekijk hier het hele project.

Download persbericht
wijkbudget schiedam
fsv
dgf
oostpactdoor
mw

Over ons

Stichting Fu Den Sani is opgericht in maart 2019. De stichting beoogt het algemeen maatschappelijk nut en handelt zonder winstoogmerk.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De stichting volgt zoveel als mogelijk de bepalingen uit de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening bij het bepalen van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers.

Stichting Fu Den Sani onderschrijft en volgt in zijn werkwijze de codes:

GCC_beeldmerk_2019_blauw_web.jpeg
logo fairpracticecode-cirkel-1-1
code%20div%20inc

Organisatie

Bestuur: Wim van Veen (voorzitter), Esther Verdries (penningmeester), Sandra Zweers (secretaris)

Medewerkers: Annemarie Tel (directeur)
Vestigingsadres: Laurens Costerstraat 25 | 3112 DL Schiedam
KvK-nummer: 74274864
RSIN: 85983314

Publicaties

Beleidsplan 2020-2021
Jaarverslag 2019

ANBI

In aanvraag

Disclaimer

Wij doen ons best om fouten op onze website te voorkomen en houden onze website zorgvuldig bij.
Stichting Fu Den Sani is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie op deze website.

Deze website bevat ook informatie over activiteiten van derden. Stichting Fu Den Sani is niet verantwoordelijk voor het opstellen van deze informatie noch de correctheid van de inhoud ervan en vrijwaart zich dan ook van claims van derden inzake schade die deze informatie zou toebrengen.

Foto- en filmmateriaal:  Stichting Fu Den Sani gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de afbeeldingen die op deze website worden geplaatst. Mocht het toch voorkomen dat een foto of film is geplaatst in strijd met het auteursrecht, neemt u dan meteen contact met ons op.

Bij beeldmateriaal streven wij er tevens naar altijd de naam van de maker te vermelden, voor zover bij ons bekend. Mocht naamsvermelding bij een door u gemaakte foto of filmpje ontbreken of onjuist zijn, dan horen wij dat graag.

Al het materiaal op deze website wordt gepubliceerd met toestemming van de rechthebbende. Mocht u menen rechthebbende te zijn en geen toestemming hebben gegeven voor gebruik van het materiaal op deze wijze, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Neem bij overige vragen of opmerkingen over de site contact met ons op.

Privacyverklaring: Stichting Fu Den Sani volgt de privacywetgeving volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 2018).

Bleijsfilm | © 2020 | Fu Den Sani